1.  Beschrijving van Aquabelgium

Wij zijn:
Aquabelgium bvba handelend onder de namen: aquabelgium.be.

Vestigingsadres

Aquabelgium bvba       
Rue Leon Debelle 4
7170 Bois d’Haine

 

Bereikbaarheid


Telefoonnummer: 064/34.24.38

E-mailadres:

info@aquabelgium.beOndernemingsnummer: 0841 511 820

BTW-nummer: BE 0841 511 820

 

2.  ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN WAARSCHUWINGEN

De gebruikers van deze website verklaren akkoord te gaan met de algemene gebruiksvoorwaarden van Aquabelgium.be.

De website wordt beheert door Aquabelgium bvba.

Gebruikers die om welke reden dan ook misbruik maken van services van Aquabelgium, krijgen geen toegang meer tot onze diensten. Wie onze pagina's bezoekt accepteert deze algemene gebruiksvoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, gelieve de website dan zo snel mogelijk te verlaten.

 

3.  Persoonsgegevens

Je gaat ermee akkoord dat Aquabelgium de door jouw ingestuurde gegevens uitsluitend gebruikt om door te geven aan de vakmannen voor uw project. Aquabelgium deelt in geen geval jouw gegevens met personen of bedrijven die niet rechtstreeks met ons samenwerken. We gebruiken jouw gegevens niet voor doeleinden van derden.

Technische voorzorgsmaatregelen om uw privacy te beschermen :

Onze apparaten zijn uitgerust van de best mogelijke internetbeveiliging.

Al onze internet verbindingen zijn met SSL beveiligd.

4.  Webpagina’s van adverteerders

 

De website Aquabelgium is niet verantwoordelijk voor de sites die door adverteerders worden beheerd. Aquabelgium bvba heeft niet de mogelijkheid om dagelijkse controle uit te voeren en is dus niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan.

Aquabelgium bvba en Aquabelgium.be geven geen garantie dat de inhoud van deze websites volledig en kwaliteitsvol zijn. Wij raden u aan zich te melden bij de beheerder van de website waarover u klachten heeft. Aquabelgium aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Aquabelgium kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de offertes, diensten, communicatie, werken, interpretaties, inbreuken, gebreken of wat dan ook dat een van onze aangesloten partners aanlevert Aquabelgium is slechts een bemiddelaar. Onze opdracht bestaat uitsluitend om gebruikers in contact te brengen met onze partners door een procedure van een offerteaanvraag. Vanwege dat beperkte karakter gaat de gebruiker ermee akkoord dat Aquabelgium in geen geval aansprakelijk kan gesteld worden voor enigerlei dat kan voortvloeien tussen iemand die een offerteaanvraag doet enerzijds en een aangesloten leverancier anderzijds.

 

5.  Aansprakelijkheid

Aquabelgium streeft ernaar dat alle informatie op deze website begrijpbaar is . Ondanks dat wij dagelijks aan Aquabelgium werken kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig juist is. Als wij tekortkomingen vertonen zal Aquabelgium de vereiste inspanningen leveren om het zo snel mogelijk recht te zetten.

Aquabelgium wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de gebruiker van de website maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op de website.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website.  U kan hiervoor gebruik maken van het contactformulier.

Aquabelgium spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Aquabelgium kan echter niet garanderen dat zijn website volledig vrij van onderbreking is niet door andere technische problemen wordt getroffen. Aquabelgium bvba  streeft ernaar haar diensten in de mate van het mogelijke 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer door onderhoudswerken, updating, technische problemen of om enig andere reden. Aquabelgium bvba is nooit aansprakelijk voor die onderbrekingen noch voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de internet gebruiker of voor derden.

Aquabelgium kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Op of via deze website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van derden. Aquabelgium beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud van deze websites, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Aquabelgium aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud.

6.  Intellectuele eigendomsrecht

Aquabelgium en Aquabelgium bvba zijn de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Website en de aangeboden dienst. Als bezoeker of gebruiker van de Website verbind je je ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit de Website bestaat (of zelfs een deel ervan) te kopiëren, te bewerken, te reproduceren, te verspreiden, te vermenigvuldigen, te publiceren, in licentie te geven, uit te baten, over te dragen, door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. Deze elementen betreffen onder andere de merken, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de kleurcombinaties, de slogans, de lay-outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de Website en van de dienst.

7.  Databank

De door Aquabelgium verzamelde gegevens zijn systematisch en/of methodisch geordend en maken deel uit van een databank. Elke bezoeker of gebruiker van de Website verbindt zich ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook geheel of gedeeltelijk de databank van Aquabelgium te kopiëren, te reproduceren, over te nemen of op enige andere wijze te gebruiken.

8.  Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

9.  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Onderhavige voorwaarden evenals elk gebruik van de Website en/of diensten van Aquabelgium wordt beheerst door het Belgisch Recht.

Alle geschillen die verband houden met, of voortvloeien uit, de website en/of diensten van Aquabelgium, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken te Bergen.