Juridische kennisgeving


1. Beschrijving van Aquabelgium

We zijn:

Aquabelgium bv handelend onder de naam: aquabelgium.be

Bedrijfsadres

Aquabelgium bvba

Rue Leon Debelle 4

7170 Bois d'Haine

Toegankelijkheid

Telefoonnummer: 064/34.24.38

E-mailadres:

info@aquabelgium.be

Bedrijfsnummer: 0841 511 820

BTW-nummer: BE 0841 511 820


2. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN WAARSCHUWINGEN

De gebruikers van deze website verklaren akkoord te gaan met de algemene gebruiksvoorwaarden van Aquabelgium.be.

De website wordt beheerd door Aquabelgium bvba.

Gebruikers die om welke reden dan ook misbruik maken van de diensten van Aquabelgium, hebben geen toegang meer tot onze diensten. Iedereen die onze pagina's bezoekt, aanvaardt deze algemene gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, verlaat dan zo snel mogelijk de website.

3. Persoonlijke gegevens

U gaat ermee akkoord dat Aquabelgium de door u verstrekte gegevens uitsluitend gebruikt om deze door te geven aan de professionals voor uw project. In geen geval zal Aquabelgium uw gegevens delen met personen of bedrijven die niet rechtstreeks met ons samenwerken. Wij gebruiken uw gegevens niet voor doeleinden van derden.

Technische voorzorgsmaatregelen om uw privacy te beschermen:

Onze apparaten zijn voorzien van de best mogelijke internetbeveiliging.

Al onze internetverbindingen zijn beveiligd met SSL.


4. Webpagina's van adverteerders


De website van Aquabelgium is niet verantwoordelijk voor sites beheerd door adverteerders. Aquabelgium Bv kan geen dagelijkse controles uitvoeren en is dus niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Aquabelgium Bv en Aquabelgium.be garanderen niet dat de inhoud van deze websites volledig en van hoge kwaliteit is. Wij adviseren u dit te melden bij de beheerder van de website waarover u klachten heeft. Aquabelgium aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het raadplegen of gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Aquabelgium kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de offertes, diensten, mededelingen, werken, interpretaties, inbreuken, gebreken of iets anders geleverd door één van onze aangesloten partners. Aquabelgium is slechts een tussenpersoon. Onze missie is uitsluitend om gebruikers in contact te brengen met onze partners via een offerteaanvraagprocedure. Door dit beperkte karakter aanvaardt de gebruiker dat Aquabelgium in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor wat dan ook zou kunnen ontstaan ​​tussen iemand die een offerte aanvraagt ​​enerzijds en een aangesloten leverancier anderzijds.


5. Betrouwbaarheid

Aquabelgium streeft ernaar dat alle informatie op deze website begrijpelijk is. Ook al werken wij dagelijks aan Aquabelgium, wij kunnen niet garanderen dat de verstrekte informatie volledig correct is. Indien wij tekortkomingen vaststellen, zal Aquabelgium de nodige inspanningen leveren om deze zo snel mogelijk recht te zetten.

Aquabelgium wijst iedere aansprakelijkheid af voor de keuzes en de daaraan verbonden gevolgen die de gebruiker van de website maakt op basis van gegevens die hij of zij op de website aantreft.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Indien u onjuistheden constateert, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier.

Aquabelgium stelt alles in het werk om onderbrekingen van technische aard zoveel mogelijk te voorkomen. Aquabelgium kan echter niet garanderen dat haar website volledig vrij is van onderbrekingen en niet door andere technische problemen wordt getroffen. Aquabelgium bvba streeft ernaar om haar diensten zoveel mogelijk 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar de toegang kan onderbroken worden, onder meer door onderhoudswerken, updaten, technische problemen of om welke andere reden dan ook. Aquabelgium Bv is nooit aansprakelijk voor deze onderbrekingen, noch voor de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor de internetgebruiker of derden.

Aquabelgium kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem. , of vanaf uw apparatuur of programma's.

Op of via deze website wordt u door middel van (hyper)links naar andere websites van derden verwezen. Aquabelgium heeft geen technische of inhoudelijke zeggenschap of zeggenschap en kan dan ook geen garanties bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud van deze websites, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites impliceren geen enkele goedkeuring van de externe site of de inhoud ervan. De links zijn bedoeld voor uw informatie en gemak. Aquabelgium aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het raadplegen of gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud.

6. Intellectueel eigendomsrecht

Aquabelgium en Aquabelgium bv zijn de exclusieve rechthebbenden of rechtverkrijgenden van alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Website en de aangeboden dienst. Als bezoeker of gebruiker van de Website verbindt u zich ertoe om het geheel van de elementen waaruit de Website (of zelfs een deel daarvan) bestaat, op geen enkele manier of in welke vorm dan ook te kopiëren, bewerken, reproduceren, distribueren, distribueren of verspreiden. reproduceren, publiceren, in licentie geven, exploiteren, overdragen, doorverkopen of anderszins gebruiken. Deze elementen omvatten merken, teksten, software, databases, formulieren, handelsnamen, productnamen, logo's, grafische elementen en illustraties, grafieken, kleurencombinaties, slogans, lay-outs en pagina-indelingen. en elk ander element van de Website en de dienst dat in aanmerking komt voor bescherming.

7. Database

De gegevens verzameld door Aquabelgium zijn systematisch en/of methodisch georganiseerd en maken deel uit van een databank. Elke bezoeker of gebruiker van de Website verbindt zich ertoe de databank van Aquabelgium geheel of gedeeltelijk op geen enkele wijze te kopiëren, te reproduceren, over te nemen of anderszins te gebruiken.

8. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk verplicht is, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze voorwaarden en ieder gebruik van de Aquabelgium Website en/of diensten is het Belgisch recht van toepassing.
Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit de website en/of diensten van Aquabelgium zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken te Bergen in Henegouwen.